Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Fizika

Mehanika, Titranje i valovi, Toplina, Elektricitet i magnetizam, Optika, Atomska i nuklearna fizika (ukupno 63)

Mehanika (23)
Kinematika, Dinamika, Rad, energija i snaga, Mehanika fluida
Titranje i valovi (4)
Harmoničko titranje, Titranje mase na opruzi, Matematičko njihalo, Frekvencija i valna duljina
Toplina (7)
Količina tvari, Toplinska energija tijela, Toplinsko rastezanje, Promjena agregatnog stanja, Jednadžba stanja idealnog plina, Rad plina, Carnotov proces
Elektricitet i magnetizam (18)
Elektrostatika, Električna struja, Magnetizam
Optika (5)
Refleksija svjetlosti, Sferno zrcalo, Lom svjetlosti, Jednadžba leće, Brewsterov kut
Atomska i nuklearna fizika (6)
Zračenje crnog tijela, de Broglieve relacije, Fotoelektrični efekt, Rendgensko zračenje, Nuklearni raspadi, Zakon radioaktivnog raspada

      

© Hologram 2005-2019