Traži
12. prosinac 2018 ..:: Formule » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 Kinematika

Jednoliko gibanje po pravcu, Jednoliko ubrzano gibanje, Kružno gibanje, Kosi hitac (ukupno 4)

Jednoliko gibanje po pravcu
Jednoliko gibanje po pravcu
Jednoliko ubrzano gibanje
Jednoliko ubrzano gibanje
Kružno gibanje
Kružno gibanje
Kosi hitac
Kosi hitac

      

© Hologram 2005-2015