Search
Monday, December 09, 2019 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Sila trenja

Previous Chapter Next

Sila trenja je proporcionalna okomitoj komponenti sile kojom tijelo djeluje na podlogu. Smjer joj je suprotan od smjera gibanja.  je faktor ili koeficijent trenja.

- okomita komponenta sile kojom tijelo djeluje na podlogu
 - faktor trenja, bezdimenzionalna veličina,  .

 


      

© Hologram 2005-2019