Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Rad, energija i snaga

Rad, Kinetička energija, Gravitacijska potencijalna energija, Elastična potencijalna energija, Zakon očuvanja energije, Relativistička energija, Snaga (ukupno 7)

Rad
Rad
Kinetička energija
Kinetička energija
Gravitacijska potencijalna energija
Gravitacijska potencijalna energija
Elastična potencijalna energija
Elastična potencijalna energija
Zakon očuvanja energije
Zakon očuvanja energije
Relativistička energija
Relativistička energija
Snaga
Snaga

      

© Hologram 2005-2019