Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Relativistička energija

Previous Chapter Next

E - ukupna energija tijela koje se giba brzinom  v
m
- masa tijela u mirovanju.
c - brzina svjetlosti,


      

© Hologram 2005-2019