Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Elastična potencijalna energija

Previous Chapter Next

Opruga konstante elastičnosti k, koja je sabijena ili razvučena za duljinu x, djeluje silom:

Elastična potencijalna energija opruge je rad uložen za sabijanje ili rastezanje opruge za određenu duljinu.


      

© Hologram 2005-2019