Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Uzgon

Previous Chapter Next

Prema Arhimedovom zakonu tijelo uronjeno u tekućinu gubi od svoje težine onoliko koliko je težina istisnute tekućine. Ta razlika težine dolazi od sile uzgona:

 - sila uzgona
V - volumen tijela
 - gustoća fluida


      

© Hologram 2005-2019