Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Tok fluida

Previous Chapter Next

Tok je volumen koji protiče u jedinici vremena. On je jednak umnošku brzine v i površine presjeka otvora S:

Jedinica za tok je .

Brzina istjecanja tekućine kroz otvor:

h je udaljenost otvora od površine tekućine, a g akceleracija sile teže.


      

© Hologram 2005-2019