Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Lom svjetlosti

Previous Chapter Next

Kut upada i kut loma vezani su zakonom loma:

.

 su brzine svjetlosti u sredstvu 1 odnosno 2.  su indeksi loma u sredstvu 1 odnosno 2.

Do totalne refleksije dolazi pri prijelazu iz optički gušćeg u optički rjeđe sredstvo  ako je kut upada veći od kuta totalne refleksije at  koji je određen relacijom

.


      

© Hologram 2005-2019