Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Brewsterov kut

Previous Chapter Next

Svjetlost je totalno linearno polarizirana ako reflektirana i lomljena zraka čine pravi kut. To je ispunjeno kada je.

 se naziva Brewsterov kut.

 


      

© Hologram 2005-2019