Traži
23. veljača 2019 ..:: Formule » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 Tablica Booleovih operacija

Prethodna Poglavlje Sljedeća

Konjukcija ( logičko “i”)

A B A AND B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

 

Disjunkcija ( logičko “ili”)

A B A OR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

 

Negacija

A NOT A
0 1
1 0

 

Ekskluzivno “ili”

A B A XOR B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

      

© Hologram 2005-2015