Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Binarni komplement

Previous Chapter Next

Komplement binarnog broja tvori se tako da se:

  1. broju oduzme 1
  2. negiraju sve znamenke tako dobivenog broja

      

© Hologram 2005-2019