Search
Tuesday, October 20, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Osnovni algebarski identiteti

Kvadrati i kubovi, Potencije i korijeni (ukupno 9)

Kvadrati i kubovi (4)
Kvadrat binoma, Kub binoma, Razlika kvadrata, Razlika i zbroj kubova
Potencije i korijeni (5)
Množenje i dijeljenje potencija istih baza, Množenje i dijeljenje potencija istog eksponenta, Potenciranje potencija, Negativni i razlomljeni eksponenti, Korijeni

      

© Hologram 2005-2019