Search
Thursday, September 24, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Kompleksni brojevi

Definicija kompleksnog broja, Modul kompleksnog broja, Konjugirano kompleksni brojevi, Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja, Moivreove formule (ukupno 5)

Definicija kompleksnog broja
Definicija kompleksnog broja
Modul kompleksnog broja
Modul kompleksnog broja
Konjugirano kompleksni brojevi
Konjugirano kompleksni brojevi
Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja
Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja
Moivreove formule
Moivreove formule

      

© Hologram 2005-2019