Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Moivreove formule

Previous Chapter Next

Kompleksni broj u trigonometrijskom obliku:

Potenciranje kompleksnog broja:

Vađenje n-tog korijena:


      

© Hologram 2005-2019