Traži
12. prosinac 2018 ..:: Formule » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 Geometrija

Planimetrija, Stereometrija (ukupno 39)

Planimetrija (29)
Kut, Trokut, Četverokut, Pravilni mnogokut, Krug i kružnica
Stereometrija (10)
Kocka, Kvadar, Piramida, Prizma, Valjak, Kugla, Stožac, Krnji stožac, Kuglina kapa, Kuglin isječak

      

© Hologram 2005-2015