Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Planimetrija

Kut, Trokut, Četverokut, Pravilni mnogokut, Krug i kružnica (ukupno 29)

Kut (3)
Jedinice mjere kuteva, Kutevi s okomitim kracima, Teorem o središnjem i obodnom kutu, Talesov teorem
Trokut (15)
Općeniti trokut, Pravokutni trokut, Jednakostranični trokut
Četverokut (5)
Kvadrat, Pravokutnik, Romb, Paralelogram, Trapez
Pravilni mnogokut (3)
Kutevi pravilnog mnogokuta, Površina, opseg i polumjeri kružnica pravilnog mno, Broj dijagonala mnogokuta
Krug i kružnica (3)
Površina i opseg kruga, Površina kružnog isječka, Duljina kružnog luka

      

© Hologram 2005-2019