Search
Thursday, October 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Realne funkcije

Afina (linearna) funkcija, Kvadratna funkcija, Logaritamska i eksponencijalna funkcija, Trigonometrijske funkcije, Područje definicije funkcije, Apsolutna vrijednost (modul), Kompozicija funkcija (ukupno 16)

Afina (linearna) funkcija (3)
Jednadžba pravca u eksplicitnom obliku, Jednadžba pravca u implicitnom obliku, Jednadžba pravca u segmentnom obliku
Kvadratna funkcija (2)
Graf i rješenja kvadratne jednadžbe, Vieteove formule
Logaritamska i eksponencijalna funkcija (3)
Graf logaritamske i eksponencijalne funkcije, Svojstva logaritamske funkcije, Prirodni logaritam
Trigonometrijske funkcije (5)
Graf i osnovna svojstva trigonometrijskih funkcija, Vrijednosti trigonometrijskih funkcija, Trigonometrijski adicioni teoremi, Trigonometrijske funkcije višestrukih kuteva, Trigonometrijske funkcije polovičnih kuteva
Područje definicije funkcije
Područje definicije funkcije
Apsolutna vrijednost (modul)
Apsolutna vrijednost (modul)
Kompozicija funkcija
Kompozicija funkcija

      

© Hologram 2005-2019