Search
Tuesday, September 22, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Jednadžba pravca u segmentnom obliku

Previous Chapter Next

Jednadžba pravca u segmentnom obliku:

gdje je m odsječak pravca na osi x, a n odsječak pravca na osi y.


      

© Hologram 2005-2019