Search
Thursday, September 24, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Točka, pravac i dužina

Udaljenost dviju točaka, Djelište dužine u zadanom omjeru, polovište dužine, Jednadžba pravca kroz točku, Jednadžba pravca kroz dvije točke, Uvjet da tri točke leže na istom pravcu, Udaljenost točke i pravca, Kut između pravaca, Uvjet paralelnosti i okomitosti pravaca, Simetrala dužine, Koordinate težišta trokuta (ukupno 10)

Udaljenost dviju točaka
Udaljenost dviju točaka
Djelište dužine u zadanom omjeru, polovište dužine
Djelište dužine u zadanom omjeru, polovište dužine
Jednadžba pravca kroz točku
Jednadžba pravca kroz točku
Jednadžba pravca kroz dvije točke
Jednadžba pravca kroz dvije točke
Uvjet da tri točke leže na istom pravcu
Uvjet da tri točke leže na istom pravcu
Udaljenost točke i pravca
Udaljenost točke i pravca
Kut između pravaca
Kut između pravaca
Uvjet paralelnosti i okomitosti pravaca
Uvjet paralelnosti i okomitosti pravaca
Simetrala dužine
Simetrala dužine
Koordinate težišta trokuta
Koordinate težišta trokuta

      

© Hologram 2005-2019