Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Definicija i elementi hiperbole

Previous Chapter Next

Hiperbola je skup točaka za koje je razlika udaljenosti od dviju fiksnih točaka (žarišta) konstantna veličina i iznosi 2a.

a je realna poluos, b imaginarna poluos, a tjemena hiperbole su u točkama .

Jednadžba hiperbole:

Linearni ekscentricitet je:

Točke žarišta su , a asimptote su pravci .


      

© Hologram 2005-2019