Search
Thursday, October 27, 2016 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Složeni kamatni račun

Previous Chapter Next

Formula za složeni kamatni račun:

, gdje je:

K – kamate
G – glavnica
p - kamatna stopa
n - vrijeme u godinama


      

© Hologram 2005-2015