Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Varijacije

Previous Chapter Next

Varijacije k-tog razreda od n elemenata su načini na koje možemo izabrati k elemenata iz skupa od n elemenata uz razlikovanje redosljeda izbora elemenata.

Ukupan broj varijacija:


      

© Hologram 2005-2019