Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Jednoliko gibanje po pravcu

Previous Chapter Next

Jednadžba jednolikog gibanja po pravcu:

s - prijeđeni put izražen u m
t – vrijeme izraženo u s
v - brzina u m/s

Grafički prikaz ovisnosti brzine o vremenu (v-t dijagram).

Prijeđeni put s odgovara površini pravokutnika u v-t dijagramu.


      

© Hologram 2005-2019