Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Kružno gibanje

Previous Chapter Next

r - polumjer kružnice
v -  obodna linearna ili tangencijalna brzina u m/s
- kutna brzina u  je kut u radijanima prijeđen u sekundi

T  je ophodno vrijeme ili period, vrijeme potrebno da tijelo obiđe puni krug.

 je frekvencija u jedinicama hertz, oznaka jedinice je Hz. .

Pri kružnom gibanju tijelo osjeća centrifugalnu akceleraciju u radijalnom smjeru.


      

© Hologram 2005-2019