Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Rad

Previous Chapter Next

Rad je djelovanje sile na putu.

 F – sila
 s - prijeđeni put
 - kut između smjera gibanja i smjera djelovanja sile

Ako sila djeluje u smjeru gibanja, kut  pa je rad .

Jedinica za rad, kao i za energiju je joule, a oznaka jedinice je J. .


      

© Hologram 2005-2019