Traži
22. veljača 2019 ..:: Formule » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 Kinetička energija

Prethodna Poglavlje Sljedeća

Kinetička energija je rad koji treba uložiti da bi se tijelo iz mirovanja ubrzalo do neke brzine. Tijelo mase m koje se giba brzinom v ima kinetičku energiju:

Posebni oblik kinetičke energije je energija rotacije. Energija rotacije krutog tijela je

gdje je I moment tromosti tijela a ω kružna frekvencija rotacije.


      

© Hologram 2005-2015