Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Gravitacijska potencijalna energija

Previous Chapter Next

Gravitacijska potencijalna energija je rad koji treba uložiti da bismo podigli tijelo na neku visinu. Tijelo mase m na visini h iznad Zemljine površine ima gravitacijsku potencijalnu energiju:

To vrijedi ako je visina h mala u usporedbi sa polumjerom Zemlje, inače treba koristiti opći zakon gravitacije.


      

© Hologram 2005-2019