Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Snaga

Previous Chapter Next

W - rad koji sila obavi, odnosno predana energija
t – vrijeme
P - snaga

Jedinica za snagu je watt, a oznaka jedinice je W. .

Tijelo koje se giba jednoliko brzinom v i pritom savladava konstantnu silu F (npr. trenje ili uspon uz kosinu) razvija snagu


      

© Hologram 2005-2019