Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Sila teža

Previous Chapter Next

Sila teža na tijelo mase m, na udaljenosti h od površine Zemlje jednaka je:

gdje je Rz polumjer Zemlje koji iznosi  m.

Na površini Zemlje je h = 0, pa je:


      

© Hologram 2005-2019