Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Tlak

Previous Chapter Next

Tlak je sila po jedinici površine.

Jedinice za tlak su pascal, oznaka jedinice je Pa i bar sa oznakom jedinice bar.


Tlak u tekućini gustoće  na dubini h:

gdje je  tlak na površini tekućine.


      

© Hologram 2005-2019