Search
Sunday, September 15, 2019 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Bernoullijev teorem

Previous Chapter Next

Pri stacionarnom toku u horizontalnoj cijevi zbroj statičkog tlaka  i dinamičkog tlaka  je jednak svuda u cijevi.  je gustoća tekućine a  brzina protjecanja.


      

© Hologram 2005-2015