Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Električno polje i potencijal

Previous Chapter Next

Električni potencijal φ na udaljenosti r od točkastog naboja Q iznosi:

Napon U je razlika električnog potencijala u dvjema točkama. Napon također možemo definirati kao rad W potreban za prenošenje naboja q iz jedne točke u drugu, podijeljen s iznosom naboja.

Potencijalna energiji naboja u elektrostatskom polju iznosi:

Jakost električnog polja na udaljenosti r od točkastog naboja Q iznosi

Naboj q u električnom polju jakosti E osjeća silu

Jedinica za potencijal i napon je volt, a oznaka jedinice je V. .

Jedinica za električno polje je .


      

© Hologram 2005-2019