Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Ohmov zakon i električni otpor

Previous Chapter Next

Za vodič kojim teče struja vrijedi Ohmov zakon:

U  je napon između krajeva vodiča, I je jakost struje kroz vodič, R je električni otpor vodiča. Jedinica za otpor je ohm, a oznaka jedinice je . .

Električni otpor vodiča duljine l, poprečnog presjeka S i otpornosti  jednak je:

Jedinica za otpornost je .

Električni otpor vodiča mijenja se s temperaturom prema zakonu , gdje je R otpor na , T je temperatura, a  je temperaturni koeficijent otpora.


      

© Hologram 2005-2019