Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Jakost električne struje

Previous Chapter Next

Ako vodičem prolazi ukupni naboj Q u vremenu t, jakost struje je:

Jedinica za jakost struje je amper, a oznaka jedinice je A.

Gustoća struje je:

gdje je N  broj elektrona, qe naboj elektrona, S površina presjeka vodiča i  t vrijeme.

Jedinica za gustoću struje je A/m2.


      

© Hologram 2005-2019