Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Lorentzova sila

Previous Chapter Next

Ako se naboj Q giba brzinom v u magnetskom polju indukcije B, tada na njega djeluje sila

gdje je  kut između smjera gibanja naboja i smjera polja. Sila F okomita je na ravninu koju razapinju smjer gibanja naboja i smjer polja. Smjer sile određen je pravilom desne ruke.

Sila na vodič duljine l  kojim teče struja I u magnetskom polju indukcije B jednaka je

gdje je   kut između smjera struje i smjera polja. Sila F okomita je na ravninu koju razapinju smjer struje i smjer polja. Smjer sile određen je pravilom desne ruke.

 


      

© Hologram 2005-2019