Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Faradayev zakon indukcije

Previous Chapter Next

Tok  homogenog magnetskog polja indukcije B kroz ravnu površinu S jednak je

gdje je  kut između magnetskog polja i okomice na površinu S.

Jedinica za  je weber, a oznaka jedinice je Wb. .

Prema Faradayevom zakonu indukcije, elektromotorna sila odnosno napon U induciran u zavojnici s N zavoja proporcionalan je broju zavoja i brzini promjene magnetskog toka kroz zavojnicu:

Elektromotorna sila odnosno napon U induciran u vodiču duljine l koji se giba brzinom v u magnetskom polju indukcije B jednak je

gdje je  kut između smjera gibanja vodiča i smjera polja.


      

© Hologram 2005-2019