Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Fotoelektrični efekt

Previous Chapter Next

Foton energije hf  pri sudaru s elektronom u materijalu izaziva fotoelektrični efekt. Maksimalna kinetička energija izbačenog elektrona je:

Wi  - izlazni rad
fg - minimalna frekvencija svjetlosti koja može izazvati fotoelektrični efekt, karakteristična za određeni materijal

h je Planckova konstanta koja ima vrijednost .


      

© Hologram 2005-2019