Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Zakon radioaktivnog raspada

Previous Chapter Next

Vrijeme poluraspada  radioaktivnog izotopa je vrijeme potrebno da se raspadne pola početne količine izotopa. Konstanta raspada  određena je izrazom

.

Zakon radioaktivnog raspada je:

gdje je  broj jezgri u početnom trenutku , a N broj jezgri koje se još nisu raspale

u trenutku  t.

Aktivnost uzorka s N jezgri, konstante raspada  jednaka je:

Jedinica za aktivnost je bequerel, a oznaka jedinice je Bq. .


      

© Hologram 2005-2019