Search
Thursday, October 17, 2019 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Množenje i dijeljenje potencija istih baza

Previous Chapter Next

Potencije istih baza množe se tako da se eksponenti zbroje, a baza ostaje ista.

Potencije istih baza dijele se tako da se eksponenti oduzmu, a baza ostaje ista.


      

© Hologram 2005-2015