Search
Monday, March 01, 2021 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Definicija kompleksnog broja

Previous Chapter Next

Imaginarna jedinica i definirana je kao:

Kompleksni broj z definiran je:

Realni i imaginarni dio kompleksnog broja:

Prikaz kompleksnog broja u trigonometrijskoj ravnini.

 


      

© Hologram 2005-2019