Search
Thursday, October 17, 2019 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Trigonometrijski prikaz kompleksnog broja

Previous Chapter Next

Trigonometrijski oblik kompleksnog broja:

Formule za pretvorbu u trigonometrijski oblik:


Formule za pretvorbu u algebarski oblik:


      

© Hologram 2005-2015