Search
Tuesday, June 02, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Geometrijski niz

Previous Chapter Next

Geometrijski niz je niz oblika:

Opći član niza:

, gdje je n prirodni broj.

Zbroj prvih  članova geometrijskog niza:

Ako je  tada i beskonačni geometrijski niz ima konačan zbroj: .


      

© Hologram 2005-2019