Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Postotni račun

Previous Chapter Next

Izrazi za postotni račun:

, gdje je:

A - osnovna vrijednost
P - postotni iznos
 p - postotak

Ako je broj B dobiven uvećanjem broja A za postotak p, to pišemo:

.


      

© Hologram 2005-2019