Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Permutacije

Previous Chapter Next

Permutacije skupa od n elemenata su mogući redosljedi kojima možemo pobrojati sve elemente skupa.

Broj permutacija skupa od n elemenata jednak je funkciji n faktorijela:

Funkcija n faktorijela jednaka je . Posebno, .

Iz definicije funkcije faktorijela slijede identiteti:


      

© Hologram 2005-2019