Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Kombinacije

Previous Chapter Next

Kombinacije k-tog razreda od n elemenata su načini na koje možemo izabrati k elemenata iz skupa od n elemenata bez obzira na redosljed izbora.

Ukupan broj kombinacija:


      

© Hologram 2005-2019