Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Definicija vjerojatnosti

Previous Chapter Next

vjerojatnost događaja p definirana je kao:

p = broj povoljnih mogućnosti / ukupni broj mogućnosti

Vjerojatnost događaja može poprimiti vrijednosti iz intervala .

 je vjerojatnost nemogućeg događaja.
 je vjerojatnost sigurnog događaja.


      

© Hologram 2005-2019