Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Odnosi kuteva i stranica u pravokutnom trokutu

Previous Chapter Next

Kutevi u pravokutnom trokutu:

Najdulja stranica naziva se hipotenuza a kraće stranice katete.

Odnosi kateta i hipotenuze:

Odnosi među katetama:


      

© Hologram 2005-2019