Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Osnovna svojstva jednakostraničnog trokuta

Previous Chapter Next

Jednakostranični trokut ima tri jednaka kuta  i tri jednake stranice.

Visina, površina i opseg jednakostraničnog trokuta iznose:


      

© Hologram 2005-2019