Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Formule » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 Uvjet paralelnosti i okomitosti pravaca

Previous Chapter Next

Zadana su dva pravca: ,

Pravci su paralelni kada imaju jednake koeficijente smjera: .

Pravci su okomiti kada su im koeficijenti smjera recipročni i suprotnog predznaka: .


      

© Hologram 2005-2019